Doğru reklam stillerini seçerseniz kullanıcılarınız reklamları fark edip tıklarlar. Ters takdirde ise reklamları fark etmeden geçebilirler. Reklam körlüğünü azaltmak için tasarlanmış birkaç taktiği aşağıda özetledik. Reklam körlüğü, kullanıcıların, sitenin ana muhtevanından ayrı olan her şeyi göz ardı etme eğilimidir. Bu farklıkları yaparak, reklamlarınızı kullanıcılar açısından daha görünür hale getirirsiniz.Kaynaştırma, bitirme ve kontrast

Sitenizde tesirli olacak reklam stilleri tasarlamak için kullanabileceğiniz üç tekniği kısaca izah edelim:
  • Kaynaştırmak için reklamlarınızın arka tasarısı ve kenarlıklarını, reklamın yerleştirildiği sayfanızın arka tasarısıyla aynı renk yapın. Sitenizin arka tasarısı beyazsa ve reklam renklerini seçmek için çok fazla vakit harcamak istemiyorsanız, evvelce tasarlanmış Google düşünülen reklam stilimizi kullanmanızı öneririz.
  • Bitirmek için, sitenizde zati mevcut olan, ancak reklamların yerleştirileceği yerlerde arka tasarıyla ve kenarlıklarla tam olarak eşleşmeyen renkler kullanın.
  • Kontrast yapmak için, sitenizin arka tasarısı üzerinde bariz olarak görünen renkler seçin. Kontrast uygulaması, sadece arka tasarısı koyu siteler için önerilir. Bu yüzden, beyaz arka tasarılı, beyaz kenarlıklı ve mavi başlıklı bir reklam stili kullanılmasını tavsiye ederiz.