Google reklamlarının bulunduğu sayfalar, aşağıdakileri içeremez veya bu türdeki muhtevaya irtibat veremez:

 • Pornografi, yetişkinlere veya erişkinlere uygun muhteva
 • Şiddet barındıran içerik
 • Tehdit barındıran veya ferdin kendine veyahut başkalarına zarar vermesini müdafaa eden içerik
 • Bir fert veya gruba karşı taciz, göz dağı veya zorbalık barındıran içerik
 • Irk, etnik orijin, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik vaziyeti, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre bireylere ya da gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren veya birey ya da grupları küçük düşürücü içerik
 • Ağır küfür ifadeleri
 • Bilgisayar korsanlığı/program kırmayla alakalı içerik
 • İstenmeyen Yazılım Siyaseti'nı ihlal eden yazılım veya diğer içerik
 • Kötü emelli yazılım veya reklam yazılımları
 • Yasaya aykırı uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma araçlarıyla alakalı içerik
 • Nesli tükenmekte olan türlerden ele geçirilen ürünlerin tanıtımını ve reklamını yapan ve bu ürünlerin satışını teşvik eden içerik
 • Bira veya sert içkili içecek satışı
 • Tütün veya tütünle alakalı ürünlerin satışı
 • Reçeteli ilaçların satışı
 • Silah veya mühimmat satışı (ör. ateşli silahlar, ateşli silah parçaları, kavga et bıçakları, şok silahları)
 • Tez veya talebe ödevlerinin satışı ya da dağıtımı
 • Reklamların veya önerilerin tıklanması, arama yapılması, internet sitelerinde dolaşılması veyahut e-posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan programlarla alakalı muhteva
 • Yasaya aykırı, yasaya aykırı etkinlikleri teşvik eden veya başkalarının legal haklarını ihlal eden diğer rastgele bir muhteva

Yayıncıların AdSense kodunu muhtevanın büyük bölümünün desteklenmeyen bir dilde olduğu sayfalara yerleştirmesine de müsaade edilmez.